Cursussen

Home » Cursussen » Cursussen Geluid en Luchtkwaliteit » Geomilieu weg- en railverkeer

Cursus Geomilieu weg- en railverkeer

Datum/tijd:

2 nov 2021,
9:30 – 16:30 uur

Locatie:

Casuariestraat 5
2511 VB Den Haag

Basiskennis:

Geomilieu basis

Prijs:

€ 556 excl. BTW

Docent:

Mark Bakermans

Wegverkeerslawaai

In Nederland is geluidhinder van wegverkeer de onbetwiste nummer 1. Om die hinder in kaart te brengen, kunnen er geluidsmetingen worden uitgevoerd, maar meestal wordt de geluidhinder berekend met een model. In Nederland is het wettelijk voorgeschreven om bij nieuwe situaties of reconstructies geluidsbelastingen te toetsen aan de normen uit de Wet geluidhinder. Ook met de Omgevingswet blijft het berekenen van geluid zeer belangrijk. In de cursus wordt aandacht besteed aan de do’s en don’ts bij het modelleren van wegverkeerslawaai.

Railverkeerslawaai

Uit onderzoeken blijkt dat geluid van railverkeer als minder hinderlijk wordt ervaren dan dat van wegverkeer, maar de maximale geluidsniveaus van een treinpassage kunnen wèl voor veel klachten zorgen. De geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende treintypen in Nederland worden over het algemeen berekend met een model. In Nederland is het wettelijk voorgeschreven om bij nieuwe situaties of wijziging van spoorwegen de geluidsbelastingen te toetsen aan de normen uit de Wet geluidhinder. Ook met de Omgevingswet blijft het berekenen van geluid zeer belangrijk. De treinaantallen en overige gegevens die als input dienen voor zo’n model worden door ProRail in het geluidregister getoond. In de cursus wordt aandacht besteed aan de do’s en don’ts bij het modelleren van railverkeerslawaai en het importeren van de gegevens van ProRail. Oefenen met het modelleren van zowel weg- als railverkeer zit door heel de cursusdag verweven, zodat hiermee ervaring wordt opgedaan.

Railverkeerslawaai

Uit onderzoeken blijkt dat geluid van railverkeer als minder hinderlijk wordt ervaren dan dat van wegverkeer, maar de maximale geluidsniveaus van een treinpassage kunnen wèl voor veel klachten zorgen. De geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende treintypen in Nederland worden over het algemeen berekend met een model. In Nederland is het wettelijk voorgeschreven om bij nieuwe situaties of wijziging van spoorwegen de geluidsbelastingen te toetsen aan de normen uit de Wet geluidhinder. Ook met de Omgevingswet blijft het berekenen van geluid zeer belangrijk. De treinaantallen en overige gegevens die als input dienen voor zo’n model worden door ProRail in het geluidregister getoond. In de cursus wordt aandacht besteed aan de do’s en don’ts bij het modelleren van railverkeerslawaai en het importeren van de gegevens van ProRail. Oefenen met het modelleren van zowel weg- als railverkeer zit door heel de cursusdag verweven, zodat hiermee ervaring wordt opgedaan.

Voor wie is deze cursus?

De cursus is bedoeld voor iedereen die in zijn dagelijks werk te maken krijgt met de geluidsmodellering van weg- en/of railverkeer en het uitvoeren en controleren van akoestische onderzoeken, zoals ambtenaren van gemeenten, provincie en rijksoverheid en adviesbureaus.

Cursusonderdelen

  • Algemene achtergronden
  • Wet geluidhinder
  • Reken- en Meetvoorschrift
  • Modelleringsvoorschriften
  • Importeren geluidregister
  • Special items: viaducten / tunnels / fly-over / rotondes
  • Treintypen / lightrail / metro
  • Tips en trucs
  • Controle van externe akoestische onderzoeken
  • Diverse oefensessies in het modelleren
X