Cursussen

Home » Cursussen » Cursussen Geluid en Luchtkwaliteit » Geomilieu luchtkwaliteit

Cursus Geomilieu luchtkwaliteit

Datum/tijd:

in overleg,
9:30 – 16:30 uur

Locatie:

Casuariestraat 5
2511 VB Den Haag

Basiskennis:

Geomilieu basis

Prijs:

€ 654 excl. BTW

Docent:

Robert Bos

 
 Direct inschrijven

Met de STACKS modules in Geomilieu worden luchtkwaliteit, geur en depositieberekeningen uitgevoerd. De STACKS modules worden veelvuldig ingezet bij omgevingsvraagstukken.

Met de modules berekent u de concentraties op leefniveau van verontreinigende stoffen afkomstig van industrieën, wegverkeer en veehouderijen. De STACKS module heeft een koppeling met de NSL Monitoringstool zodat verkeerswegen inclusief alle verkeersgegevens snel en eenvoudig in uw rekenmodel geïmporteerd kunnen worden. De module STACKS-G wordt gebruikt om geurhinder van industrieën en veehouderijen te berekenen. Met de module STACKS-D kan zeer snel de (stikstof)depositie (natuurbeschermingswet) ten gevolge van projecten en activiteitsuitbreidingen volgens de modernste rekenmethode in kaart worden gebracht.

Het STACKS model van DNV GL (voorheen KEMA) is een geavanceerd verspreidingsmodel voor berekeningen op lokale schaal (tot 25 km) dat is geïntegreerd in Geomilieu. Het STACKS model stond aan de basis van het Nederlandse Nieuw Nationaal Model en is door het ministerie van I&M goedgekeurd voor gebruik binnen en buiten de toepassingsgebieden van SRM (Standaardrekenmethode) 1, 2 en 3.

Voor wie is deze cursus?

De cursus is bedoeld voor iedereen die luchtkwaliteit- en/of geur- en/of depositieberekeningen wil uitvoeren, met als doel deze te toetsen aan wettelijke normen of grenswaarden, of om inzicht te krijgen in het effect van maatregelen en plansituaties. De nadruk ligt in deze cursusdag op de praktijk (werken en oefenen met Geomilieu en de STACKS modules), maar ook de theorie achter verspreidingsberekeningen komt aan bod.

Cursusonderdelen

  • Uitleg werking van de STACKS modules voor luchtkwaliteit, geur en depositie
  • Theorie verspreidingsberekeningen
  • Aandachtspunten bij STACKS berekeningen, tips & trucs
  • Het presenteren van de resultaten middels contourplots, ‘log files’ en tabellen
  • Diverse oefeningen maken met behulp van Geomilieu

 

Inschrijfformulier cursus Geomilieu

U kunt zich aanmelden via onderstaand inschrijfformulier. Na uw aanmelding nemen wij contact met u op om een cursusdatum met u af te stemmen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Mirjam Duynisveld of Selma Krullaars van ons bureau te Den Haag, tel. nr. 088 3467 910 of 911, e-mailadres software@dgmr.nl.

Inschrijfformulier cursus Geomilieu
Aanhef *
Branche *
Gewenste cursus(sen) *

Factuurgegevens

Wanneer u op verzenden klikt, gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

De kosten bedragen € 654,- excl. 21% BTW per persoon per onderdeel. De kosten voor cursusmateriaal en lunch zijn inbegrepen. Annuleren kan tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus. Bij latere annulering wordt 75% van de cursuskosten in rekening gebracht.