Cursussen

Home » Cursussen » Cursussen Geluid en Luchtkwaliteit » Geomilieu Industrielawaai

Cursus Geomilieu industrielawaai

Datum/tijd:

in overleg,
9:30 – 16:30 uur

Locatie:

Casuariestraat 5
2511 VB Den Haag

Basiskennis:

Geomilieu basis

Prijs:

€ 556 excl. BTW

Docent:

Rob Witte

Het GIGO principe (Garbage In is Garbage Out) is ook bij de module industrielawaai van toepassing. Dus bij het opstellen van een model moeten de juiste keuzes worden gemaakt op basis van algemene kennis van de overdracht van geluid en hoe dit is opgenomen in de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. Dit kan alleen als de gebruiker op de hoogte is van de achterliggende rekenregels met hun toepassingsgrenzen en hoe deze rekenregels zijn toegepast binnen de software van Geomilieu. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor als een model moet worden gecontroleerd. Gedurende de cursusdag wordt er uitgebreid ingegaan op theorie en praktijk en er is ruim de tijd voor het ingaan op vragen die spelen.

Voor wie is deze cursus?

De cursus is bedoeld voor iedereen die het volgende wil:

  • Het verantwoord gebruik maken van de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai
  • Hoe geluid door te rekenen naar bronvermogen
  • Meer weten over de achtergronden van de rekenmethode, vergelijkingen met andere rekenmethodes, ook geschikt voor de gevorderde gebruiker
  • tips en trucs rond modelleren

Cursusonderdelen

  • Bronsterkte berekeningen
  • Theorie rekenmethode HMRI-II.8 en toepassingsgrenzen
  • Modelleren in Geomilieu, discretisatie van bronnen, koppelen van bronnen aan gebouwen, bronnen op daken, modelleren van schuine daken, etc.
  • Tips en trucs aan de hand van vragen
  • Oefeningen aan de hand van voorbeelden
X