Cursussen

Home » Cursussen » Cursussen Geluid en Luchtkwaliteit » Geomilieu bedrijven en milieuzonering

Cursus Geomilieu bedrijven en milieuzonering

Datum/tijd:

in overleg,
9:30 – 16:30 uur

Locatie:

Casuariestraat 5
2511 VB Den Haag

Basiskennis:

Geomilieu basis

Prijs:

€ 556 excl. BTW

Docent:

Robert Bos

De VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering is een standaardwerk voor de ruimtelijke inpassing van milieubelastende activiteiten en milieugevoelige functies. De centrale vraag omtrent Bedrijven en milieuzonering betreft: is de realisatie van woningen en/of bedrijven planologisch aanvaardbaar? Zo ja, onder welke voorwaarden dan? Gebruikt u aparte GIS-software om deze vragen te kunnen beantwoorden? Met de module Bedrijven en milieuzonering voor Geomilieu heeft u geen aparte software meer nodig. U kunt nu in Geomilieu de activiteiten en functies invoeren en de consequenties direct zichtbaar maken. In deze cursus leert u aan de hand van concrete casussen hoe deze module werkt. Tijdens de cursus wordt ook stilgestaan bij de beginselen van de methodiek zoals opgenomen in de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering.

Cursusonderdelen:

  • Toelichting op de methodiek Bedrijven en milieuzonering
  • Wegwijs raken in de module Geomilieu Bedrijven en milieuzonering
  • Tips en trucs voor het gebruik van de module
  • Oefeningen aan de hand van voorbeelden
X