Cursussen

Cursus Geomilieu voor beginners

Datum/tijd:

6 en 13 okt 2021,
9:30 – 16:30 uur

Locatie:

Casuariestraat 5
2511 VB Den Haag

Basiskennis:

Gebruik Windows

Prijs:

€ 556 excl. BTW

Docent:

Theo Verheij

 

Met Geomilieu worden vraagstukken op het gebied van geluid en luchtkwaliteit met betrekking tot verkeer en industrie op eenduidige en geïntegreerde wijze onderzocht en in kaart gebracht. Geomilieu is in gebruik bij meer dan 300 instanties in Nederland. Naast rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden wordt de software ook gebruikt door adviesbureaus, industrie en onderwijsinstellingen.

Geomilieu

De software bestaat uit een platform met specifieke modules c.q. rekenmethodes voor geluid en luchtkwaliteit. Voor het juiste gebruik van de software dient de gebruiker kennis te hebben van het algemene platform en de specifieke modelleringstechniek die afhankelijk is van de betreffende rekenmethode. In deze cursus staan de algemene werking en functionaliteit van het platform centraal. De cursist leert hierbij de algemene mogelijkheden van Geomilieu kennen met betrekking tot het invoeren, wijzigen, presenteren en beheren van gegevens. Door het invoeren en berekenen van eenvoudige geluidsmodellen voor industrie en verkeer wordt tevens enig inzicht gegeven in de modelleringstechniek voor geluid.

Voor wie is deze cursus?

De cursus is bedoeld voor iedereen die het volgende wil:

  • snel wegwijs raken in Geomilieu en de algemene mogelijkheden leren kennen
  • kennis opfrissen ten opzichte van een oudere versie van de software

Cursusonderdelen

  • Toelichting Geomilieu platform, concept en begrippen
  • Oefeningen aanmaken Geomilieu project, aanmaken gebied, versie en model, invoer en berekening eenvoudig model, tonen van resultaten en contouren per groep, partiële herberekening, tonen effect van bronmaatregelen, vergelijken modelitems, kopiëren/plakken van items, gebruik SHP / BMP / DXF files als achtergrondkaart
X