Cursussen

Home » Cursussen » Cursussen Geluid en Luchtkwaliteit

In-house cursus Geomilieu

Een cursus afgestemd op de behoefte van u en uw collega’s

Datum: in overleg

Geomilieu voor beginners

Basisprincipes modelleren met behulp van Geomilieu

Datum: 6 en 13 okt 2021, Den Haag

Geomilieu industrielawaai

Theorie en modelleren industrielawaai

Datum: in overleg

Zonebeheer industrielawaai

Zonebeheer in Geomilieu

Datum: in overleg

Geomilieu weg- en railverkeer

Theorie en modelleren weg- en railverkeerslawaai

Datum: 2 nov 2021,
Den Haag

Geomilieu luchtkwaliteit

Theorie en modelleren luchtkwaliteit, geur en depositie

Datum: in overleg

Geomilieu voor gevorderden

Geomilieu voor gevorderden

Datum: in overleg

Bedrijven en milieuzonering

Wegwijs raken in de Geomilieu module BMZ

Datum: in overleg

Geluidwering gevels

Theorie, regelgeving en software

Datum: in overleg

X