Cursussen

Home » Cursussen » Cursussen Geluid en Luchtkwaliteit

In-house cursus Geomilieu

Een cursus afgestemd op de behoefte van u en uw collega’s

Datum: in overleg

Geomilieu voor beginners

Basisprincipes modelleren met behulp van Geomilieu

Datum: najaar 2021

Geomilieu industrielawaai

Theorie en modelleren industrielawaai

Datum: najaar 2021

Zonebeheer industrielawaai

Zonebeheer in Geomilieu

Datum: najaar 2021

Geomilieu weg- en railverkeer

Theorie en modelleren weg- en railverkeerslawaai

Datum: najaar 2021

Geomilieu luchtkwaliteit

Theorie en modelleren luchtkwaliteit, geur en depositie

Datum: najaar 2021

Geomilieu voor gevorderden

Geomilieu voor gevorderden

Datum: najaar 2021

Bedrijven en milieuzonering

Wegwijs raken in de Geomilieu module BMZ

Datum: najaar 2021

Geluidwering gevels

Theorie, regelgeving en software

Datum: in overleg

X