Colofon

De DGMR Software website werd bedacht en gerealiseerd door:

Concept

Michel Versteeg (senior communicatieadviseur) en Joost Klinkenberg (HSTotaal)

Vormgeving

HSTotaal communicatie & design, Haarlem

Technische realisatie

Skribl, Ede en Robert van der Sluis (DGMR)

Teksten

Team DGMR Software en Michel Versteeg

Fotografie medewerkers

Studio Rens Plaschek, Arnhem

Wij bedanken allen die een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van deze website.