Sticky milieu

Update Geomilieu V2023 beschikbaar

Onlangs is de nieuwe versie V2023 van Geomilieu beschikbaar gekomen. Het programma ISL3a is nu als gratis module binnen Geomilieu beschikbaar. Voor de aankomende Omgevingswet kunnen Basisgeluidemissies worden ingevoerd en beheerd met BGE-lijnen en...

Masterclass Geluidwering gevels: vergroot uw kennis dinsdag 20 juni 2023!

Wilt u meer kennis over geluidsbelastingen, dove gevels, geluidluw ontwerpen en het geluidwerend maken van een gevel? Volg dan dinsdag 20 juni 2023 de masterclass Geluidwering gevels! Gertjan Verbaan neemt u mee in de meetmethoden, berekeningen en...

Geslaagde en zonnige 26e Geomilieu gebruikersdag

De 26e Geomilieu gebruikersdag: een prachtige dag met presentaties, netwerkgesprekken en een heerlijke borrel in de voorjaarszon. Woensdag 19 april kwamen meer dan 200 gebruikers van Geomilieu bijeen bij de Mariënhof in Amersfoort. De dag begon met...

Geluidrekenservice GPP Rijkswaterstaat opgeleverd!

DGMR Software ontwikkelde in opdracht van Rijkswaterstaat een geluidrekenservice voor grootschalige berekeningen ten behoeve van het geluidregister wegen GPP. Deze week gaat de rekenservice vanuit ontwikkeling naar productie. Een heugelijk moment dat...