Nieuws

Geomilieu V2021.1 beschikbaar

Vandaag is de nieuwe versie V2021.1 van Geomilieu beschikbaar gekomen. Wij hebben diverse aanpassingen en verbeteringen toegepast. Geomilieu V2021.1 werkt nu met de nieuwe versie van de PreSRM (versie 2.102 , 8 juli 2021). In deze versie zijn de...

Opslaan en werken met de Modeller is nog sneller!

Om berekeningen te maken met grote gebouwen worden de Modeller en Gebouwprestatie steeds meer ingezet. Door de toename van informatie is het dan ook een uitdaging om ervoor te zorgen dat een model werkbaar blijft.Voor ons was dit de aanleiding om...

Aanvullingsblad gepubliceerd op de rekenmethodiek gewogen temperatuuroverschrijding (GTO-uren)

Halverwege juni is door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) een aanvullingsblad gepubliceerd op de rekenmethodiek van de Gewogen temperatuuroverschrijding voor woningen (ook wel GTO-uren genoemd). Het is vanaf nu ook toegestaan om actief...

ATG-grafieken vanaf nu ook beschikbaar in module Simulatie!

In juni 2021 is de nieuwe versie van het Programma van Eisen Frisse Scholen 2021 uitgebracht. Deze versie sluit aan op de veranderde wet- en regelgeving voor energie (BENG). Een ‘Frisse School’ is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs)...
X