Milieu

Omgevingswet is weer uitgesteld, maar DGMR Software gaat onverminderd door!

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties liet eind mei 2021 aan beide Kamers weten dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies,...

Probeer nu 3D-data gratis uit!

Gebruik deze maand gratis 3D-data in Geomilieu! Het uitvoeren van geluidsonderzoeken en het maken van (EU-)geluidskaarten voor 2022 kan een tijdrovende klus zijn. Verkort uw onderzoekstijd aanzienlijk door het inzetten van onze kant-en-klare 3D-data...

Geomilieu breidt verder uit in 2021

In de loop van dit jaar breiden we Geomilieu verder uit. Er komen een aantal opties speciaal gericht op het bepalen van aandachtsgebieden, geluidproductieplafonds en basisgeluidemissies. Ook komt er een koppeling met de Centrale Voorziening...

Veel beweging in de geluidwereld

Er is veel beweging in de geluidwereld, dat hebben we bij Geomilieu ook gemerkt. Op 19 maart 2021 is de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet gepubliceerd en sinds 1 april 2021 is er een nieuwe versie beschikbaar van het Reken- en meetvoorschrift...
X