BINK

Opslaan en werken met de Modeller is nog sneller!

Om berekeningen te maken met grote gebouwen worden de Modeller en Gebouwprestatie steeds meer ingezet. Door de toename van informatie is het dan ook een uitdaging om ervoor te zorgen dat een model werkbaar blijft.Voor ons was dit de aanleiding om...

Aanvullingsblad gepubliceerd op de rekenmethodiek gewogen temperatuuroverschrijding (GTO-uren)

Halverwege juni is door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) een aanvullingsblad gepubliceerd op de rekenmethodiek van de Gewogen temperatuuroverschrijding voor woningen (ook wel GTO-uren genoemd). Het is vanaf nu ook toegestaan om actief...

ATG-grafieken vanaf nu ook beschikbaar in module Simulatie!

In juni 2021 is de nieuwe versie van het Programma van Eisen Frisse Scholen 2021 uitgebracht. Deze versie sluit aan op de veranderde wet- en regelgeving voor energie (BENG). Een ‘Frisse School’ is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs)...

Kijk nu de lunchsessies Uniec 3 Connect en Oververhitting terug!

​Afgelopen maand organiseerde wij meerdere online lunchsessies om u kort bij te praten over onze nieuwe modules Uniec 3 Connect en Oververhitting. Hans Bosch vertelde in het kort hoe u een gebouw uit de Modeller kunt exporteren. En het exporteren...
X