Home » Bouw » Oververhitting lunchsessies

Oververhitting lunchsessies

vrijdag, 11 jun 2021 | Bouw, Evenementen

Krijgt u het ook zo warm van die ingewikkelde GTO-berekeningen, wij niet!

Oververhitting is de module waarmee u het aantal gewogen temperatuursoverschrijdingsuren (GTO-uren) berekent. Deze berekening moet u uitvoeren volgens de randvoorwaarden zoals beschreven zijn in Bijlage VII van de Regeling Bouwbesluit 2012. Deze methode is het alternatief om aan te tonen dat er wordt voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit wanneer in een BENG-berekening wordt aangegeven dat de TOjuli groter is dan 1,2.

Wat kunt u verwachten?

In een korte lunchsessie praten wij u in een notendop bij over wat u van de module Oververhitting kunt verwachten. Ook geven wij aan wanneer u dit type berekening moet maken.

Na zo’n sessie heeft u een goed beeld van de mogelijkheden van deze module. Wij beperken ons wel tot de module en gaan niet in op de vele bouwkundige mogelijkheden die er zijn om aan de eisen te voldoen. We laten u zien dat het eenvoudig is om zo’n berekening te maken. Daarom duren deze sessies ongeveer een half uurtje. Natuurlijk is er op het einde nog wat ruimte om een paar korte vragen te stellen.

De sessies vinden plaats op:

Wilt u kort worden bijgepraat over de mogelijkheden van Oververhitting, klik dan op één van de data en neem vrijblijvend deel aan één van de lunchsessies die wij u via Microsoft Teams aanbieden.

X