Home » Nieuws » Update BINK Gebouwprestatie 2020

Update BINK Gebouwprestatie 2020

donderdag, 18 jun 2020 | Nieuws

Binnenkort verschijnt er een update van BINK Gebouwprestatie 2020. Deze update is vooral belangrijk voor de gebruikers van DYWAG. In DYWAG worden buitenklimaten gebuikt op basis van de NEN 5060, deze norm is gebaseerd op de NEN-EN-ISO 52010.  DYWAG is hier nu ook rechtstreeks op gebaseerd.

Verder worden er, vooruitlopend op de release van BINK Gebouwprestatie 2021, al enkele kleine correcties en wensen meenomen in deze update.

Wat kunnen we verwachten in BINK Gebouwprestatie 2021

Op dit moment zijn wij hard aan het werk aan de versie ‘BINK Gebouwprestatie 2021’. Een belangrijke toevoeging is het invoeren van Gebouweenheden. Hierdoor wordt het mogelijk om in één model een woning, of een zelfstandige gebouweenheid, te beoordelen.

Vooral voor de Bouwbesluit- en de warmteverliesberekening levert dit een veel tijdswinst op. De rapporten geven dan de resultaten per eenheid (bijvoorbeeld een woning) weer. Dit is ook van belang om het gebouwmodel op eenvoudig te kunnen koppelen met UNIEC3, het programma om BENG berekeningen mee te maken.

Buiten deze grote aanpassing worden de volgende berekeningen geactualiseerd op basis van nieuwe normen en richtlijnen:

  • de nieuwe NEN 6068: Brandoverslag
  • de nieuwe ISSO 51, 53 en 57, warmteverlies, aanpassing aan de NTA
  • de Rc– en U-waarde berekeningen op basis van de NTA 8800.
X