Home » MPGcalc en de nieuwe NMD V3.0 per 1 juli 2019

MPGcalc en de nieuwe NMD V3.0 per 1 juli 2019

maandag, 1 jul 2019 | Energie, Milieu, MPGcalc, Nieuws

Op dit moment maken meer dan 1000 adviesbureaus, architecten en ontwikkelaars gebruik van de MPGcalc software van DGMR voor het uitvoeren van materiaalprestatieberekeningen (MPG) in het kader van een bouwaanvraag of duurzaamheidsstudies. MPGcalc is gecertificeerd door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) en maakt voor berekeningen altijd gebruik van de meest recente versie van de Nationale milieudatabase NMD. 

Vanaf 1 juli 2019 is een nieuwe bepalingsmethode en ook een geherstructureerde Nationale Milieudatabase (NMD V3.0) van kracht. DGMR is druk bezig met het voorbereiden van volledig nieuwe gebruiksvriendelijke online software voor het uitvoeren van MPG berekeningen conform deze aangepaste bepalingsmethode en de nieuwe NMD. Deze software is echter nog niet per 1 juli beschikbaar. DGMR is in overleg gegaan met SBK over wat wij onze gebruikers moeten adviseren in de tijdelijke situatie dat de NMD V3.0 van kracht is maar dat de software nog niet beschikbaar is. 

Door SBK is hierover het volgende aangeven:

‘Naar verwachting zijn de instrumenten pas in de loop van augustus aangepast. Totdat de instrumenten door ons zijn gevalideerd, kan formeel na 1 juli nog niet met de vigerende methode wordt gerekend. Echter de uitkomsten van de berekeningen met NMD 2.3 en NMD 3.0 zijn nagenoeg gelijk, zodat bij het bevoegd gezag een beroep kan worden gedaan op gelijkwaardigheid. Mocht dat tot problemen leiden, dan kan men contact opnemen met de NMD organisatie.’

Voor meer informatie wordt verwezen naar het nieuwsbericht van SBK, zie https://milieudatabase.nl/bijeenkomst-lca-specialisten-januari-2019-2-2-2-5-3/

X