Home » Milieu » Serious gaming en geluidsoverlast

Serious gaming en geluidsoverlast

maandag, 11 feb 2019 | Milieu, Nieuws

Wouter Segijn heeft tijdens zijn afstudeerstage bij DGMR Software onderzoek gedaan naar de inzet van serious gaming voor het thema geluidsoverlast. Kernpunt uit het onderzoek was bewustwording van geluidsoverlast voor bewoners en kinderen. Dit is uitgesplitst in de technische complexiteit van het onderwerp en inzicht in de geluidsoverlast. Voor het onderzoek heeft hij een serious game ontwikkeld, waarbij op een speelse manier beide zaken inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Door middel van het organiseren van games en enquêtes is vervolgens getoetst of serious gaming hiervoor een goed instrument is. De game bleek zeer positief bij te dragen aan inzicht voor de gestelde doelgroepen. Op basis van dit afstudeeronderzoek zullen wij verder kijken welke elementen bruikbaar zijn in de softwareproducten van DGMR.

X