Nieuws & updates

Een nieuwe rekenmethode en een mogelijke vervanging van SRM en HMRI

7-02-2018

Speaking the same language all over Europe on noise exposure

De Europese Commissie heeft reeds in 2015 nieuwe rekenmethoden voorgesteld om geluid in kaart te brengen. We praten over het vaststellen van de hoogte van het geluidsniveau, ofwel de sterkte van het geluid, op een bepaalde plaats als gevolg van auto’s en treinen, van de industrie en als gevolg van vliegtuigen. Voor de duidelijkheid, we praten over het in kaart brengen van geluid op zogenaamde strategische geluidsbelastingkaarten. Dit zijn kaarten waarbij je aan de hand van kleuren eenvoudig kunt zien in welke gebieden woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen liggen.

Een brede of een smalle implementatie

Naast het maken van deze strategische geluidskaarten is voor het Nederlandse juridisch kader voor het toetsen van geluid van auto’s, spoorwegvoertuigen en industrie deze nieuwe rekenmethode in onderzoek. DGMR doet onderzoek in opdracht van het RIVM naar de effecten van de mogelijke implementatie van de nieuwe Europese rekenmethode CNOSSOS.

Onderzoek uit het verleden

Al vele jaren werkt een flink aantal Europese onderzoeksinstituten in verschillende landen aan de ontwikkeling van een rekenmethode voor geluid, die gebruikt kan worden om de zogenoemde END-geluidskaarten te maken. DGMR heeft daar ook aan meegewerkt. De researchprojecten Harmonoise/Imagine, hebben geleid tot een nauwkeurige rekenmethode, waar met hogere betrouwbaarheid geluidsniveaus kunnen worden voorspeld. Een niet te verwaarlozen aandachtspunt hierbij is wel dat er ook zeer nauwkeurige invoerdata beschikbaar moet zijn. Dit heeft geleid naar een meer vereenvoudigde rekenmethode CNOSSOS. De gedachte hierbij is dat er meer robuust en minder sterk afhankelijk van invoerdata wel een plausibel rekenresultaat bereikt kan worden. Belangrijk hierbij is dat het rekenresultaat zich goed verhoudt in relatie tot de werkelijkheid?

Huidig onderzoek

De huidige rekenmethoden voor weg-, spoor- en industriegeluid gaan dus vervangen worden door de Europese methode. Onderzoek van DGMR heeft echter uitgewezen dat deze nieuwe Europese rekenmethode nog wel een aantal aandachtspunten heeft. DGMR heeft dit juist door de combinatie van fundamenteel onderzoek, het analyseren en uitwerken van de rekenroutines en algoritmes in computersoftware aangetoond.

De belangrijkste punten zijn de geometrische gevoeligheid van een lage bronhoogte bij wegverkeer, de sterk verminderde schermwerking bij meervoudige diffractie en gunstige overdrachtscondities en de bodemdempingsdefinitie onder de bron.

Oplossingen

Op dit moment is er een onderzoek gestart waar er wordt gezocht naar principeoplossingen van genoemde problemen. Dit zal echter ook breed in Europa bediscussieerd moeten worden. Hierbij moeten vervolgens in een tweede stap de mogelijke oplossingen worden geanalyseerd en uitgewerkt in rekenroutines en algoritmes in computersoftware, zodat kan worden aangetoond of de gekozen oplossingen correct zijn en de juiste benaderingen geven conform de werkelijkheid. In de loop van 2018 worden hier meer resultaten van verwacht.De Europese Commissie heeft reeds in 2015 nieuwe rekenmethoden voorgesteld om geluid in kaart te brengen.

X