Nieuws & updates

Geomilieu uitgebreid met CNOSSOS voor weg, rail en industrie

13-06-2017

De Europese lidstaten hebben afgesproken dat alle END-geluidskaarten vanaf 2022 volgens de CNOSSOS-rekenmethoden worden opgesteld. Ter voorbereiding wordt vanuit het RIVM onderzoek gedaan naar de verschillen tussen de huidige Nederlandse rekenmethoden, CNOSSOS en de werkelijke geluidsbelasting. Om deze rekenresultaten met elkaar te vergelijken breidt DGMR haar softwaresysteem Geomilieu nu uit met de volledige CNOSSOS-methodiek voor wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai.

Uniforme rekenmethode

Al sinds de invoering van de Environmental Noise Directive (END) in 2002 wordt er gewerkt aan een uniform rekenmodel om de Europese geluidskaarten op te stellen. Het doel hiervan is dat de uitkomsten per land en per stad beter met elkaar te vergelijken zijn. Na diverse onderzoeksprojecten als HARMONOISE en IMAGINE, waarin DGMR ook al een belangrijke rol heeft gespeeld, is er sinds 2015 een Europese rekenmethode vastgesteld (Richtlijn 2015/996). Deze richtlijn, beter bekend onder de naam CNOSSOS, is qua geluidsoverdracht gebaseerd op het Franse model NMPB-2008 voor wegverkeerslawaai.

In Nederland loopt momenteel een onderzoek vanuit het RIVM dat ingaat op de verschillen tussen CNOSSOS en de huidige rekenmethoden voor geluid van wegverkeer, railverkeer en industrie. Naast de toepassing voor de END-geluidskaarten speelt bij het RIVM bovendien de vraag of CNOSSOS ook alle bestaande rekenmethoden kan vervangen voor nationale vergunningverlening, bestemmingsplannen en dergelijke. Als gerenommeerd bureau heeft DGMR een groot aandeel in dit onderzoek met de validatie en evaluatie van de rekenmethoden. Daarnaast is DGMR lid van de begeleidingsgroepen waarin het zelf geen onderzoek uitvoert.

Eind 2017 moeten de resultaten van dit onderzoek bekend zijn. Nadien wordt het besluit genomen of CNOSSOS alle huidige rekenmodellen vervangt of alleen geschikt is voor het maken van de END-geluidskaarten.

X