Nieuws & updates

DGMR Software draagt nieuw zonebeheersysteem over aan DCMR

16-03-2017

Sinds de zomer van 2014 heeft DGMR Software gewerkt aan de ontwikkeling van Geomilieu I2, het nieuwe managementsysteem voor foutloos zonebeheer. Tijdens de feestelijke bijeenkomst op donderdag 9 maart 2017 hebben wij het systeem officieel overgedragen aan DCMR Milieudienst Rijnmond namens beheerorganisatie I2. “Een knap staaltje van publiek-private samenwerking”.

Geomilieu Zonebeheer, zoals het systeem sinds kort heet, vereenvoudigd het beheren van geluidszones op en rond industrieterreinen. Doordat het systeem helpt bij het vakkundig structureren en organiseren van de vaak complexe processen kan zodoende foutloos zonebeheer worden gerealiseerd. Hierdoor verloopt het verlenen van Omgevingsvergunningen en het vaststellen van bestemmingsplannen een stuk efficiënter en transparanter dan voorheen. Daarbij helpt Geomilieu Zonebeheer om te voorkomen dat industrieterreinen ‘op slot gaan’, als gevolg van gebrek aan geluidsruimte.

Complimenten

Rosita The, directeur van DCMR Milieudienst Rijnmond is zeer content met het nieuwe zonebeheersysteem. Zij roemde de samenwerking tussen DGMR Software en haar eigen organisatie: “Een knap staaltje van publiek-private samenwerking, waarbij het project binnen tijd, budget en de gestelde kwaliteitseisen is gerealiseerd.”

Spin-off

De complimenten van Rosita The en van afgevaardigden van het Rotterdamse Havenbedrijf zijn een mooie spin-off voor de verdere verspreiding van Geomilieu Zonebeheer. Richard Schmidt, directeur DGMR Software: “We hebben het systeem samen met DCMR en het Rotterdamse Havenbedrijf ontwikkeld met het doel om hiermee ook andere Omgevingsdiensten, gemeentes en havenbedrijven te bedienen. Gezien het enthousiasme en de vele goede reacties ben ik ervan overtuigd dat we hiermee voorzien in een prangende behoefte van zonebeheerders en het bevoegd gezag.”

DGMR gaat met Geomileu Zonebeheer het land in om Omgevingsdiensten en gemeentes verder te informeren over de grote voordelen van het systeem voor hun organisaties. De DGMR-roadshow start in Drachten (21 maart) en gaat daarna verder in Arnhem (30 maart), Eindhoven (6 april) en Amsterdam (11 april). Wij nodigen u van harte uit om één van onze gratis roadshows te bezoeken.

X