Nieuws & updates

Inzicht in ontruiming met EVAC

8-07-2016

Vluchten en ontruimen? EVAC helpt u uit de brand!

Hoeveel mensen kunnen gebruik maken van de trappenhuizen in een kantoor-, school- of ander gebouw? Het nieuwe softwarepakket van DGMR Software, EVAC, geeft inzicht in de capaciteit bij een ontruiming van een gebouw. EVAC brengt het verloop van een evacuatie nauwkeurig in beeld.

Ontruiming

Een vlekkeloze ontruiming van gebouwen is in het belang van gebruikers en beheerders. Met EVAC kan op eenvoudige wijze bepaald worden of trappenhuizen voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit hebben voor het beoogde gebruik. U krijgt hiermee snel inzicht in de veiligheid en knelpunten van uw ontwerp. Met de mogelijkheid om verschillende varianten door te rekenen ziet u direct de consequenties van wijzigingen aan de geometrie of aan het gebruiksscenario.

Daarbij houdt de software onder andere rekening met:

  • afmetingen van trappen, deuren en bordessen
  • brand- en rookwerendheid van compartimenten
  • scenario’s voor met brand bedreigde en beïnvloedde gebieden
X